Objavljen jedinstven registar domaćinstava koja nude usluge iz oblasti ruralnog turizma u KS

Iz štampe je izašla brošura “Ruralni turizam u Kantonu Sarajevu”, koja je jedinstven registar domaćinstava koja nude usluge iz oblasti ruralnog turizma u KS.

Brošura je štampana na bosanskom i engleskom jeziku, a pripremljena je u okviru projekta “Ruralni turizam za planinske destinacije”, kojeg je finansirala Evropska unija, u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo brošuru poklanja Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, koja će je koristiti kao promotivni materijal na sajmovima i drugim vidovima promocije.

“Brošura na jednom mjestu nudi sve potrebne informacije o domaćinstvima koja u ponudi imaju smještaj, domaću tradicionalnu hranu, eko kozmetičke proizvode i niz drugih proizvoda, usluga i sadržaja”, naveo je ministar privrede KS Adnan Delić.

Zahvalivši ministru što je poklonio izuzetno vrijedan promotivni materijal, direktor Turističke zajednice KS Kenan Magoda naveo je da će navedeni promotivni materijal biti od izuzetne važnosti prilikom promocije Kantona Sarajevo na svjetskim sajmovima, koje će predstavnici Turističke zajednica KS obilaziti u narednom periodu.

Brošura je dostupna i kao Android aplikacija, a bit će objavljena i u digitalnoj formi na stranici Ministarstva privede KS.

Radio AS