Objavljena preliminarna lista mladih kojima će Vlada KS subvencionirati kupovinu stanova

Nakon okončanja Javnog poziva za subvencioniranja rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo u sredstvu u iznosu do 10.000 KM, danas je objavljena preliminarna lista korisnika.

Rok za prijavu na javni poziv bio je 30 dana, a mladima će biti odobrena nepovratna novčana sredstva po redoslijedu sa konačne liste reda prvenstva kandidata u iznosu do 10.000 KM, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu Kantona Sarajevo.

“Poziv je zatvoren, komisija je pregledala sve prijave. Kada je u pitanju subvencioniranja kupovina stanova za mlade koji prvi put rješavaju stambeno pitanje i kada su u pitanju zakupnine stana. Danas je objavljen jedan dio, sutra će biti objavljen drugi. Na te preliminarne liste, kandidati koji su odbijeni iz određenih razloga imaju rok od sedam dana za prigovor. Po isteku roka od sedam dana, nakon razmatranja prigovora te liste su konačne pa se ide u realizaciju”, kazali su nam iz Ministarstva komunalne privrede.

Komisija će sve konačne, zaključene liste dostaviti ministru sa imenima onih koji ispunjavaju uslove kako bi se pristupilo realizaciji uplate sredstava.

Kada je u pitanju subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, njih oko 500 nalazi se na prelimiranoj listi. Budući da u ovome trenutku nisu predviđena sredstva u tolikom iznosu, bit će potrebno da Vlada Kantona Sarajevo obezbijedi dodatna sredstva ili na neki drugi način omogući isplatu svima koji su ispunili uslove u skladu sa skalom bodovanja.

Listu možete pogledati na ovom linku.

Radio AS