Objavljeni konačni rezultati referenduma za opoziv načelnika Starog Grada

Utvrđeni su konačni rezultati referenduma za opoziv općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića koji je prošao sa 3.791 glasa za, dok je protiv glasalo 1.050 glasača.

Komisija za provođenje opoziva općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića utvrdila je konačne rezultate glasanja građana na referendumu održanom 23. jula 2023. godine nakon objedinjavanja svih glasačkih listića sa redovnih biračkih mjesta, nepotvrđenih glasačkih listića, mobilnih timova, glasanja u odsustvu i glasanja putem pošte iz inostranstva.

Prema podacima Komisije za provođenje opoziva općinskog načelnika, na referendumu je glasalo 4.864 građana od ukupno 36.193 registrovanih. Ukupno važećih glasačkih listića je bilo 4.841, a 53 nevažeća listića.

Za opoziv općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića glasalo je 3.791 birača, a protiv opoziva glasalo je 1.050 birača. Procentualno, na referendumu za opoziv općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića u Starom Gradu glasalo je 13,52 posto birača. Važno je napomenuti da se cijeli proces odvijao u skladu s odredbama Uputstva za provođenje postupka opoziva općinskog načelnika, te je proveden transparentno i u skladu sa zakonskom regulativom kako bi se osigurala tačnost i vjerodostojnost rezultata referenduma.

Radio AS