Od 17. maja će u Kantonu Sarajevo biti olakšana prijava i odjava prebivališta i boravišta

Od 17. maja će u Kantonu Sarajevo proces prijave i odjave prebivališta i boravišta biti umnogome olakšan i to aktiviranjem E-GRUNTa.

Sigurno vas je uvijek nervirala činjenica da svaki put prilikom zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata morate priložiti dokaz o vlasništvu zemljišta – zemljišnoknjižni (ZK) izvadak, te iznova i iznova predavati isti dokument, a uz sve to ste izgubili puno vremena čekajući u redu.

Od 17. maja ove godine, taj problem će biti riješen. Potpisivanjem sporazuma o uvjetima i načinu neposrednog pristupa, povezivanja i uvida u elektronsku evidenciju zemljišnjih knjiga za nekretnine Kanton Sarajevo postaje prvi kanton s aktivnim E-GRUNTom.

U postupcima prijave i odjave prebivališta i boravišta, građani Kantona Sarajevo više neće morati prilagati ZK izvadak, jer će uposlenici MUP-a KS imati mogućnost uvida, pretrage i štampe izvoda iz elektronske evidencije zemljišnjih knjiga za nekretnine KS. Napominjemo da se ova pogodnost odnosi na lica sa uredno popunjenim ZK izvatkom.

“Proces digitalizacije MUP-u KS nije samo mrtvo slovo na papiru, što svakako pokazujemo našim sugrađanima. Ovo je samo jedan od projekata digitalizacije, kako interne tako i javne koji planiramo provesti u narednom periodu, a sve u cilju bržeg, efikasnijeg i sigurnijeg poslovanja samih službenika, ali svakako i rasterećenijeg i jednostavnijeg pristupa neophodnim dokumentima građana Kantona Sarajevo’”, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

U pripremi ove aktivnosti učestvovali su Federalno ministarstvo pravde, Općinski sud u Sarajevu, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Radio AS