Okončan nastavak Treće sjednice Skupštine KS, pet tačaka povučeno s dnevnog reda

Na danas održanom nastavku Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju JU “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” kojom će u okviru ovog Centra biti formirana nova organizaciona jedinica s nazivom “Centar za razvoj poduzetništva”.

Skupština je danas dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo kojim ova humanitarna organizacija poklanja ovom ministarstvu stambenu zgradu površine 95 m2 i dvorište 215 m2, odnosno ukupne površine 310 m2. Ovaj objekt biće dat na korištenje Kantonalnoj javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Zastupnici su danas donijeli Odluku kojom Skupština KS prihvata zaduženje Kantona Sarajevo po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj ( EBRD) za projekt „Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica“, u iznosu do 25.000.000 EUR-a.

Danas je usvojena i Odluka o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kantona Sarajevo. Tako će udruženja “Preporod”, “Napredak”, “Prosvjeta”, “La Benevolencija”, “Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca”, “Hrvatsko narodno vijeće” i “Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost u BiH” biti finansirana kroz Budžet KS za 2023. godinu.

Po skraćenom postupku usvojene su i Izmjene i dopune Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći po kojima pravni zastupnik, izuzev direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, ima pravo na uvećanje plaće u visini od 20%, zbog posebnih ovlaštenja i posebnih uslova rada.

Radi potrebe dodatnog usaglašavanja, s današnje sjednice povučeni su sljedeće tačke dnevnog reda: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu, Prijedlog zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo, Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica, Nacrt zakona o sportu Kantona Sarajevo, kao i Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.

Radio AS