Od 23. do 29. aprila proljetna akcija prikupljanja kabastog i odvojenog otpada na području Novog Sarajeva

Proljetna akcija čišćenja u Kantonu Sarajevo, nastavlja se u Općini Novo Sarajevo u periodu od 23.04 i traje do 29.04.2022. godine. Akcija “OČISTI – RECIKLIRAJ” na području Općine Novo Sarajevo podrazumijeva aktivnosti koje su bile na prethodnoj Općini koje će realizovati komunalna preduzeća zajedno sa partnerima na ovom projektu.

Donosimo plan aktivnosti za Općinu Novo Sarajevo.

KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo realizovat će aktivnost uređenja školskog dvorišta:
– 26.04.2022. god. u 10 sati – JU OŠ “Pofalići”,
– 28.04.2022. god. u 10 sati – JU OŠ “Grbavica II”.

U saradnji KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i Ekopak u periodu od 23.04. do 29.04.2022. godine na području Općine Novo Sarajevo postaviti će se zeleni zvonasti kontejneri na četiri lokacije gdje će građani imati mogućnost da odlože AMBALAŽNO STAKLO na sljedećim lokacijama:
– ulica Derviša Numića (kod zvona),
– ulica Behdžeta Mutevelića (kod zvona),
– spoj ulica Nedima Filipovića i Envera Šehovića (parking),
– ulica Kolodvorska (kod kontejnera).

Proljetnom akcijom građani će imati mogućnost odlaganje ELEKTRONSKOG i ELEKTRIČNOG OTPADA putem mobilnog reciklažnog dvorišta, a pored navedenog otpada i odlaganje ambalažnog otpada kao što je. PAPIR, KARTON, PET ambalaža, NAJLON, AMBALAŽNO STAKLO.

Mobilno reciklažno dvorište će biti operativno 6 dana u sedmici, sa izuzetkom petka, prema sljedećem rasporedu lokacija i termina:

23.04.2022. godine
– Humska (kod plavog granapa) – od 12 do 15 sati.
– Velešići (kod Tehničkog pregleda) – od 15 do 18 sati.

24.04.2022. godine
– Kolodvorska (kod kontejnera) – od 12 do 15 sati.
– Ferde Hauptmana (kod autopraonice Slon) – od 15 do 18 sati.

25.04.2022. godine
– Grbvička (kod džamije) – od 12 do 15 sati.
– Derviša Numića (kod zvona) – od 15 do 18 sati.

26.04.2022. godine
– Kemala Kapetanovića (kod Centra za omladinu) – od 12 do 15 sati.
– Topal Osman paše (kod zvona) – od 15 do 18 sati.

27.04.2022. godine
– Trg Heroja (kod zvona) – od 12 do 15 sati.
– Azize Šaćirbegović (kod Robota) – od 15 do 18 sati.

28.04.2022. godine
– spoj ulica Nedima Filipovića i Envera Šehovića (parking) – od 12 do 15 sati.
– Olovska (kod kružnog toka) – od 15 do 18 sati.

“Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji. Raspored aktivnosti po općinama i informacije o proljetnoj akciji možete dobiti putem viber poruka na broj 062 00 22 44”, saopšteno je iz Vlade KS.

Radio AS