Od danas u funkciji most Festina Lente

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić i vijećnik Samir Fazlić obišli su danas most „Festina Lente“ koji spaja dvije obale Miljacke, odnosno Akademiju likovnih umjetnosti sa Ulicom Radićeva.

U toku dana izvršeno je detaljno čišćenje i pranje mosta, a od danas je most u funkciji i na usluzi građanima.

Načelnik Mandić kazao je da je sretan što je most saniran i stavljen u funkciju, a o samom značaju ovog mosta najbolje svjedoči veliki broj pješaka koji svakodnevno koristi ovaj vid putne komunikacije za prelazak sa jedne na drugu obalu Miljacke.

Da podsjetimo, radovi koje je izvodila građevinska firma „Dinalsa“ d.o.o. Sarajevo koja je nakon provedene tenderske procedure odabrana za najpovoljnijeg izvođača radova počeli su početkom augusta.

Projekat rekonstrukcije finansirala je Općina Centar koja je u budžetu za ovu namjenu obezbijedila 400.864 KM. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je glavni projekat rekonstrukcije mosta izradila projektantska firma „TZI –Inžinjering“ d.o.o. Sarajevo. Dio sredstava u iznosu od 50.000 maraka obezbijedila je Gradska uprava Grada Sarajeva.

Kako je predviđeno projektom nakon pripremnih radova pristupilo se demontaži aluminijskih patosnica koje su detaljno očišćene prije ponovne montaže. Izvršena je rekonstrukcija kompletne čelične konstrukcije mosta, zatim hidroizolaterski radovi, radovi na alumijiumu i drvetu. Ugrađena je i nova ambijentalna rasvjeta.

Radio AS