Od jutros u funkciji još 10 autobuskih linija u Kantonu Sarajevo

Od jutros je počelo saobraćati i preostalih 10 linija za koje je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u proteklom periodu raspisalo javni poziv. Ranije je, na osnovu istog poziva, u saobraćaj pušteno pet linija.

“U funkciju su vraćene autobuske linije koje godinama nisu redovno saobraćale ili nikako nisu bile funkcionalne. Naš cilj je bio, onako kako smo najavili i obećali građanima, da linije budu uspostavljene prije početka školske godine”, istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Linije koje su od jutros počele saobraćati su:  Ilidža – Hadžići – Drozgometva, Ilidža – Hadžići – Vukovići, Ilidža – Osjek, Otoka – Boljakov Potok, Nedžarići – Dobrinja, Drvenija – Pofalići, Stup – Vogošća, Stup – Dobroševići, Tarčin – Budmolići, Vogošća – ul. Ahmeda Rizve – Gora.

“Osluškivali smo potrebe građana, ali smo pratili i stanje na terenu u svim općinama kantona. Jedan od tri najveća prioriteta za naše građane je upravo redovnost linija, tako da ćemo i u narednom periodu pratiti situaciju i djelovati u skladu sa utvrđenim stanjem koje imamo na terenu”, dodao je ministar Šteta.

Podsjećamo, javni poziv za izbor operatera na 15 linija javnog linijskog prevoza Ministarstvo saobraćaja je raspisalo nakon što je inspekcija nalazom utvrdila da se linije ne održavaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.

Radio AS