Od naredne sezone u funkciji i sistem dogrijavanja vode u bazenu Dobrinja

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, sa saradnicima, predstavnicima izvođača radova i nadzora, obišao je radove na izgradnji mašinskih instalacija koji se izvode u unutrašnjosti objekta bazena na Dobrinji.

Poznato je da je bazen počeo i radio cijelu ovogodišnju sezonu, međutim, sistem samog dogrijavanja vode nije bio u funkciji. Od sljedeće sezone, kako kažu iz Općine, završetkom ovih radova biće moguće da se voda dogrijava za onoliko stepeni koliko bude potrebno.

“Za Sarajevo je to vrlo značajno s obzirom da sama ljetna sezona traje kraća nego u južnijim krajevima. Važno je da će bazen imati tu mogućnost dogrijavanja vode i na početku, ali i na kraju sezone što će vjerovatno produžiti sezonu kupanja na bazenu. Osim toga ove inastalacije podrazumijevaju grijanje, hlađenje i ventilaciju kompletnog objekta. Od unutrašnjih sadražaja planiran je i fitnes, određeni dio poslovnih sadržaja što je direktno vezano za proces grijanja i hlađenja koji do sada nismo imali u objektu. Završetkom ovih radova bit će omogućeno da i u zimskom periodu određeni broj sadržaja bude u funkciji”, kazao je Efendić.

Vrijednost ovih radova je oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka, a sufinansira ih Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. U pitanju su obimni radovi unutar objekta za kvalitetniji i optimalniji rad bazena, radovi na instalacijama, kotlovnicama, klima komorama, razmjenjivačima toplote, vodenim i toplotnim pumpama itd.

“Ovim ugovorom je obuhvaćena i izgradnja lifta koji će povezivati sam objekat od suterenskog dijela do samog krova, gdje će također od naredne sezone biti u funkciji lounge bar koji će upotpuniti samu ponudu bazena.

U narednom periodu razmotrit će se i mogućnost postavljanja balona u toku zimskih mjeseci na bazenu, a kako bi bazen u potpunosti funkcionisao i u toku ljetnje i u toku zimske sezone”, naveli su.

Predstavnik izvođača radova firme “Unigradnja” Amir Sabljica kazao je da se trenutno izvode radovi predviđeni trećom fazom, koja podrazumijeva kompletiranje radova u kotlovnici, nakon čega će biti moguće vršiti dogrijavanje vode u velikom i malom bazenu, tako da će ljetna sezona kupanja biti produžena.

“Paralelno sa ovim radovima vršit će se radovi na ugradnji lifta za osobe sa poteškoćama u kretanju, kao i montaža invalidske stolice unutar velikog bazena, tako da će i osobe sa invaliditetom moći koristiti veliki bazen u narednoj sezoni kupanja. Također su ostali da se završe i sitni građevinsko-zanatski radovi, kako bi na proljeće imali završen kompletan bazen u punom kapacitetu”, objasnio je Sabljica.

Dodao je da je u prethodnom periodu završeno kompletiranje i opremanje svlačionica za kupače i dodatnih kabina, kako bi se prevazišle gužve u suterenskim kabinama i svlačionicama, sada su one u punom kapacitetu stavljene u funkciju tako da će kupači brže dolaziti do mjesta za presvlačenje.

Radio AS