Od ove godine pripadnici boračke populacije KS ponovo mogu koristiti pravo na klimatsko liječenje

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavještava pripadnike boračke populacije – korisnike prava da je za 2022. godinu predviđena implementacija prava na klimatsko liječenje, to jeste boravak na moru za pripadnike boračke populacije. 

Prema dosadašnjoj praksi pravo na ovu vrstu klimatskog liječenja je realizovano u Republici Hrvatskoj, u objekat “Bosina” u Zaostrogu, koji se nalazi u vlasništvu Kantona Sarajevo. 

Ove godine su se stekli uslovi za nastavak korištenja prava na klimatsko liječenje, s obzirom da su mjere zaštite od coronavirusa liberalizovane, zbog čega iz Ministarstva za boračka pitanja KS obavještavaju pripadnike boračke populacije da su pokrenute određene prethodne aktivnosti za nastavak korištenja ovog prava.

Tako je već raspisan javni poziv za izbor najpovoljnijeg pravnog lica kod kojeg će se realizovati ovo pravo. 

“Svjesni koliko je pomenuto pravo značajno za opće zdravlje naših korisnika, a nakon što protekle dvije godine pravo na klimatsko liječenje nije bilo moguće ostvariti usljed pandemije coronavirusa, Ministarstvo je za implementaciju pomenutog prava u tekućoj godini planiralo budžetska sredstva u iznosu od oko 100.000 KM, što će okvirno moći iskoristiti 240 korisnika ovog prava”, obrazložio je ministar za boračka pitanja, dr.sci. Omer Osmanović.

Inače, pravo na banjsko i klimatsko liječenje, kao i način i postupak njegovog ostvarivanja  regulisani su Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz 2021. godine, te Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, odnosno medicinsku rehabilitaciju iz iste godine.

Radio AS