Općina Centar se pobratimila sa italijanskom Reggio Emilia

Delegacija Općine Centar vratila se u Sarajevo nakon posjete talijanskoj općini Reggio Emilia. Povod posjete bilo je potpisivanje sporazuma o bratimljenju, koji su potpisali gradonačelnik Luca Vecchi i načelnik Srđan Mandić, u prisustvu predsjedavajućih općinskih vijeća ove dvije općine Mattea Ioria i Sejada Đoze.

Dvodnevna posjeta je iskorištena za upoznavanje i uspostavljanje dobrih odnosa sa svojim domaćinima. Tim povodom načelnik Mandić je naglasio kako je ovo važan korak, kako za Općinu Centar, tako i za širu društvenu zajednicu.

“Uvjeren sa da smo posjetom i bratimljenjem sa opštinom Reggio Emilia napravili veoma značajan korak, kako za Općinu Centar, tako i za širu društvenu zajednicu, jer nam se ovim činom otvaraju nove mogućnosti, kako na privrednom planu, tako i u oblastima poput obrazovanja, kulture, sporta kroz projekte i pristupne fondove koji su nam od sada dostupni”, poručio je Mandić.

On smatra da je vrlo značajno da lokalna zajednica poput Općine Centar uspostavlja dobre odnose i komunikaciju sa općinama i gradovima u Evropi.

“Posebno se radujemo našem susretu u Sarajevu, gdje vas pozivam da nam dođete i upoznate se sa našom kulturom, koja baštini tekovine i istoka i zapada, te antifašističke borbe koja je i za vas u ovom dijelu Italije jako izražena i važna”, poručio je načelnik Mandić studentima u Reggio Emilia.

Delegacija Općine Centar održala je niz sastanaka sa predstavnicima iz Razvojne agencija (E35 Foundation), Talijanske asocijacije za turizam (AITR), ITtalijanska konfederacije za obrte, trgovinu, mala i srednja preduzeća (CNA), Asocijacije za biznis saradnju (Confcooperative), Asocijacija za proizvodnju i servis kompanija (Uniindustria), te sa predstavnicima univerziteta Modene i Regggio Emilie (Unimore).

Drugog dana posjete delegacija Općine Centar upriličeni su susreti sa predstavnicima Trgovačke zajednice (CISL Reggio Emilia), sindikatom radnika (CIGL Reggio Emilia) i Institutom internacionalne saradnje i solidarnosti (ISCOS).

Također su obišli Loris Malaguzzi Internacionalni centar za edukaciju koji je posvećen radu sa djecom u najranijem životnom dobu, te inovacioni park Tecnopolo Regianna namijenjenog za naučno-humanističke i tehnološke inovacije na ovom području. Uprava je finansirala obnovu bivšeg benediktinskog samostana poznatog pod nazivom Cloister of Saint Pietro, koji predstavlja historijski kompleks u centru grada, a u kojem je danas smješten Open Lab centar, središte za društvene, poslovne i projekte kulture.

Tokom svoje posjete delegacija Općine Centar je uspjela obići brojne znamenitosti koje posjeduje Reggio Emilia, također i Međunarodni festival fotografije – Fotografia Europea koja se u ovoj regiji održava od 2006. godine, te nacionalni muzej Reggio Emilia.

Radio AS