Od ponedjeljka nove privremene lokacije za ovjeru i izdavanje dokumenata u Općini Centar

Općina Centar obavijestila je građane kako će 14. novembra početi radovi na adaptaciji i uređenju šalter sale Općine Centar te da će se ovjera i izdavanje dokumenata privremeno vršiti na drugim lokacijama.

Ovjera dokumentacije i legalizacija potpisa od ponedjeljka će se vršiti u prostorijama Mjesne zajednice “Skenderija – Podtekija” u Ulici Skenderija 5, kao i u Privrednom gradu Centar Skenderija u Ulici Terezija bb.

Prostorijama u Privrednom gradu moguće je pristupiti sa sva tri ulaza, a kako bismo građanima olakšali snalaženje na adekvatan način obilježeni su putokazi sa natpisom “OpćinaCentar” koji vode do prostorija za pružanje usluga.

Podsjećamo građane da je ranije uspostavljena nova usluga ovjere dokumenata u prostorijama mjesnih zajednica “Bardakčije” u Ulici Zaima Šarca 14d, “Pionirska dolina” u Ulici Nahorevska 103, “Koševsko brdo” u Ulici Braće Begić 11, “Hrastovi-Mrkovići” u Ulici Panjina kula do broja 78 i “Soukbunar” u Ulici Soukbunar 203.

Također, obavještavaju se građani da usluge ovjere dokumentacije i legalizacije potpisa, kao i izdavanja izvoda iz matičnih knjiga mogu dobiti i u drugim, susjednim općinama.

Ovjera dokumentacije i legalizacija potpisa na terenu za stara, bolesna ili invalidna lica sa područja općine vršit će se kao i do sada, srijedom, a obrasce za najavu terena građani mogu preuzeti na info pultu Općine Centar i u prostorijama Mjesne zajednice “Skenderija – Podtekija” u Ulici Skenderija.

Radno vrijeme za ovjeru dokumentacije i legalizaciju potpisa:

  • od 7:30 do 16 sati u prostorijama mjesnih zajednica „Skenderija – Podtekija“ u Ulici Skenderija 5; “Bardakčije” u Ulici Zaima Šarca 14d, “Pionirska dolina” u Ulici Nahorevska 103, “Koševsko brdo” u Ulici Braće Begić 11, “Hrastovi-Mrkovići” u Ulici Panjina kula do broja 78 i “Soukbunar” u Ulici Soukbunar 203;
  • od 7:30 do 17 sati u Privrednom gradu Centar Skenderija u Ulici Terezija bb.
  • srijedom od 8 sati (ovjera na terenu za stara, bolesna ili invalidna lica sa područja općine uz prethodnu najavu).

Izdavanje uvjerenje i izvoda iz matičnih knjiga

Izdavanje uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga od ponedjeljka će se vršiti u sali 31, u prizemlju zgrade Općine Centar (Mis Irbina 1, lijevo od ulaza u zgradu).

Ulaz u zgradu Općine će biti sa sporedne strane (kod Koševskog potoka), budući da će ulaz iz parka biti zatvoren zbog izvođenja građevinskih radova.

Radno vrijeme za izdavanje uvjerenje i izvoda iz matičnih knjiga:

  • od 7:30 do 17 sati u sali 31, u prizemlju zgrade Općine Centar (Mis Irbina 1, lijevo od ulaza u zgradu).

Ovim putem, iz Općine Centar su zamolili građane za razumijevanje.

“Ovim putem molimo građane za strpljenje i razumijevanje jer će nakon okončanja projekta adaptacije i uređenja šalter sale Općine Centar Sarajevo zasigurno dobiti kvalitetniju i efikasniju uslugu. Građanima će realizacijom projekta biti omogućeno, pored usluga koje pruža Općina Centar Sarajevo, također i pružanje usluga predaje zahtjeva i preuzimanje dokumenta koji se odnose na evidenciju JMBG, prebivališta/boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, promjene ličnog imena i registracije motornih vozila”, saopćeno je iz Općine Centar.

Radio AS