Resorno ministarstvo: Nije poništeno rješenje za okolinsku dozvolu za Hifa-oil Aerodrom u Sarajevu

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS saopštilo je da nije poništeno Rješenje o izdavanju okolinske dozvole za “Hifa-oil Aerodrom” od 8. jula 2021. godine.

Kako su rekli poništeno je rješenje Ministarstva od 14. decembra 2021. kojim se odbacuje žalba Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH”.

“8. jula 2021. godine Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je donijelo Rješenje o izdavanju okolinske dozvole za izgradnju terminala za kerozin i benzinske pumpe sa pratećim sadržajem u sklopu kompleksa ‘Hifa-oil Aerodrom’, koje je postalo pravosnažno 31. jula 2021. godine”, navode iz Ministarstva.

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” je ovom ministarstvu podnijelo Zahtjev za pristup informacijama, kojim su tražili da im se dostavi navedeno Rješenje o izdavanju okolinske dozvole.

Nakon što je Ministarstvo dostavilo Rješenje Udruženju, isti su neblagovremeno izjavili Žalbu protiv pravosnažnog Rješenja o izdavanju okolinske dozvole od 08. jula 2021. godine.

Ministarstvo je ispitalo da li je Žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, te je 14. decembra 2021. godine odbacilo kao nedopuštenu.

“Dana 4. januara 2022. godine Udruženje ‘Resursni Aarhus centar u BiH’ je izjavilo Žalbu protiv Rješenja od 14. decembra 2021. godine, a koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma uvažilo, te poništilo Rješenje ovog ministarstva od 14. decembra 2021. godine i predmet vratilo na ponovni postupak”, naglašavaju iz Ministarstva.

Također, iz Ministarstva ističu da Udruženje ‘Resursni Aarhus centar u BiH’, u toku izdavanja okolinske dozvole, nije bilo stranka u postupku.

“Spomenuto Udruženje je, u toku postupka izdavanja okolinske dozvole, moglo podnijeti zahtjev da bude zainteresirana stranka u postupku, kojom prilikom bi službena osoba koja vodi postupak ispitala pravo da bude stranka i o tome bi donijela zaključak kojim se priznaje ili ne priznaje svojstvo stranke u postupku, kako to propisuje član 137. Zakona o upravnom postupku”, naglašavaju iz ovog ministarstva.

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH”, ističu iz Ministarstva, nije učestvovalo u predmetu izdavanja okolinske dozvole za izgradnju terminala za kerozin i benzinske pumpe s pratećim sadržajima u sklopu kompleksa “Hifa-oil Aerodrom”.

“Također, ovo udruženje u toku postupka nije zahtijevalo da mu se prizna svojstvo stranke u postupku, stoga ni ovo Ministarstvo nije odlučivalo o istom, tj. nije donesen zaključak o priznavanju ili nepriznavanju stranke u postupku”, zaključuje se u saopštenju.

Radio AS