Odabrano idejno rješenje za spomenik bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću

Rad kipara Stijepe Gavrića izabran je kao najbolje idejno rješenje za spomenik prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića, koji će biti podignut u parku iza zgrade Predsjedništva BiH.

“Kralj Tvrtko za BiH je jedna od najznačajnijih figura i potvrda njenog državnog kontinuiteta i suvereniteta. Bosansko kraljevstvo je svoje najslavnije dane doživjelo upravo pod vodstvom najvećeg bosanskog vladara kada je BiH bila najveća sila zapadnog Balkana”, istakla je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Osim Gavrića, u konkurenciji su bili Adis Lukač i Darko Šobot sa saradnicom Elmom Alić-Šobot, koji su osvojili drugu i treću nagradu.

U Budžetu Grada Sarajeva obezbijeđena su sredstva za Fond nagrada – 3 prvorangirana rada u ukupnom iznosu od 20.000 KM.

Inače, na konkurs je pristiglo ukupno 7 radova. Konkursna Komisija je uvidom u pristigla rješenja izvršila ocjenjivanje istih, nakon čega je donijeta Odluka o proglašenju nagrađenih učesnika konkursa.

“Nagrađeni rad vjerno prikazuje snažan lik i autoritet kralja, sa podignutom rukom i otvorenom šakom, koja ujedno i pozdravlja i zaustavlja. Mač za pasom simbolizira spremnost na borbu, a štit sa ljiljanima na odbranu države Bosne. Budući spomenik bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću biće izrađen u bronzi”, saopštili su iz Gradske uprave.

Nakon izbora idejnog rješenja, pristupa se podnošenju zahtjeva za dobijanje urbanističke saglasnosti kod nadležne opštine. Urbanističkom saglasnošću će se propisati neophodni uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se dobilo odobrenje za građenje i konačno izveli radovi na podizanju spomenika.

Radio AS