Odobreno 300.000 KM za projekte iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Nakon provedene procedure javnog poziva, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje sklopilo je ugovore o dodjeli sredstava za  finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života.

Ugovore o dodjeli sredstava za tekuću godinu potpisala je danas resorna ministrica Naida Hota-Muminović sa predstavnicima  13 udruženja / neprofitnih organizacija, a u ovu svrhu izdvojena su sredstava  u ukupnom iznosu od 300.000 KM. 

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje je prepoznalo značaj socijalne uključenosti u društvene tokove djece i mladih s teškoćama, kao i značaj pružanja adekvatne podrške njihovim porodicama. Kvaliteti odgojno-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u značajnoj mjeri doprinosi kontinuirana saradnja Ministarstva sa udruženjima i neprofitnim organizacijama, a koja su svojim projektnim aktivnostima involvirana u proces inkluzivnog odgoja i obrazovanja, pružanja podrške djeci i mladima sa teškoćama u razvoju, te promociji inkluzivne kulture u našem društvu. Ministarstvo će i u narednom periodu njegovati partnerski odnos sa nevladinim organizacija, u cilju unapređenja kvalitete inkluzije u našem društvu”,  istakla je ovom prilikom ministrica Hota-Muminović.

Radio AS