Održan koncert Impro ansambla MAS

Impro ansambl Muzičke akademije Sarajevo (MAS) upriličio je koncert na Muzičkoj akademiji UNSA.

Ansambl djeluje od 2018. godine u sklopu predmeta Slobodna improvizacija u kompoziciji v. ass. dr. Hanan Hadžajlić, idejno polazište zasniva na sponi između interpretacije i kompozicije, potrazi za samoreferentnom esencijom muzičkog izražavanja  i oslobađanju od načina mišljenja u odnosu na bilo kakve stilske odrednice i simboličke odnose klasične sintakse.

Na koncertu, koji je održan pod nazivom Kaleidoscope kao aluzije na princip kreiranja programa, nastupili su; Amila Baščelija (violina), Sara Barbara Bilela (violina), Larisa Lejla Droce (violina), Anisa Mandra (violina), Alex Mateescu (violina), Arijan Radoja (viola), Selma Sulejmanagić (viola), Alja Šabanović (viola), Aras Samardžija (klarinet), Mirza Sijerčić (saksofon) Rijad Šarić (saksofon),  Benjamin Drijenčić (truba), Nikola Petrić (truba), Emili Mišić (udaraljke), Teo Udović (udaraljke), Mirza Gološ (klavir), Iman Jahić (klavir), Esma Pleh (klavir), Tea Stanković (gitara), Safet Tahirović (harmonika), kojima su se pridružili i gosti Hanan Hadžajlić (flauta) te Fuad Šetić (dirigent).

Impro ansambl MAS kombinuje istraživanje instrumentalnih gesti i primjenu osnovnih kompozicionih postupaka u realnom vremenu s ciljem izgradnje autentičnih muzičkih procesa. Dio misije Impro ansambla jeste njegovanje specifičnosti afiniteta, iskustava, senzibiliteta, vještina i vizije pojedinca i umjetničke ličnosti koja nije zamjenjiva “istim instrumentom”, saopštila je press služba Muzičke akademije UNSA.

Radio AS