Održana i treća radionica za sarajevsku Gradsku upravu o upravljanju kvalitetom po uzoru na Beč

Uposlenici sarajevske Gradske uprave prisustvovali su trećoj stručnoj radionici o upravljanju kvalitetom u institucijama javne uprave (CAF) u organizaciji bečkog Centra za administrativna istraživanja KDZ.  

Ured Grada Beča bio je domaćin posljednje u nizu stručnih radionica o sistemu upravljanja kvalitetom u institucijama javne uprave (CAF-Common Assessment Work) održane 19. oktobra.

Zahvaljujući ovom sistemu zaposleni i menadžeri procjenjuju sopstvenu organizaciju, utvrđuju svoje prednosti i potencijal za napredak, a potom primjenjuju mjere poboljšanja o kojima je bilo riječi na jučerašnjoj završnoj radionici.

Na drugoj radionici održanoj u septembru u sarajevskoj Vijećnici diskutovano je o rezultatima procjene kvaliteta sarajevske Gradske uprave, kako bi se postigao konsenzus o njenim prednostima i nedostacima. Tehničku podršku i upravljanje uvođenjem CAF-a preuzeo je KDZ.

Projekat se finansira u saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom u sklopu programa BACID za jačanje administrativnih kapaciteta u Dunavskom regionu. Saradnju KDZ-a i Grada Sarajeva kroz ovaj projekat predstavio je i direktor Centra Thomas Prorok u sklopu teme “Transparentna uprava” na konferenciji Vienna Science Days u Sarajevu održane 27. i 28. septembra.

“Na današnjoj radionici definisali smo konkretne aktivnosti koje se mogu implementirati kako bi se unaprijedio kvalitet rada Gradske uprave. Nakon analize predloženih aktivnosti, vrijedni tim KDZ-a će nam dostaviti finalni izvještaj i preporuke o implementaciji predloženih aktivnosti. Preporuke sadrže i jednostavnije aktivnosti koje se odmah mogu provesti, ali i one kompleksnije za koje treba duže vremena. Radujemo se efektima koje će ovaj proces imati na sve zaposlene u Gradskoj upravi, a samim tim i na građane”, poručila je Nermina Suljević, šef Službe za održivi razvoj Grada Sarajeva.

Finalni izvještaj o planiranim aktivnostima kao i akcioni plan o implementaciji ovog sistema Grad Sarajevo bi mogao dobiti krajem novembra. Grad Sarajevo imat će vremena dvije godine da implementira 29 mjera definisanih na današnjoj radionici koje se tiču razvoja Gradske uprave, upravljanja ljudskim resursima, procesima, optimizacije radnih procesa ali i boljeg uključivanja građana i daljeg jačanja postojećeg partnerstva sa stakeholderima. Vrlo sam optimistična da će Grad Sarajevo uspjeti u tome – izjavila je Alexandra Schantl, uposlenica KDZ-a zadužena za gradske politike i evropsku upravu.

Mnogi evropski gradovi Beč smatraju uzorom za administrativnu organizaciju ali i za sistem upravljanja kvalitetom. Ciljanom upotrebom inovativnih tehnologija i efikasne administrativne prakse, Beč je u mogućnosti da smanji birokratske prepreke i osigura građanima nesmetano i efikasno pružanje usluga, saopšteno je iz Ured Grada Beča u Sarajevu.

Radio AS