Odsad u JU “Dom zdravlja” KS dodatne pretrage na hormone štitne žlijezde i glukolizirani hemoglobin

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je još jedan radni sastanak s direktorima javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, kojem su prisustvovali prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, prim.doc.dr. Alen Pilav, v.d. direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te dr. Milan Mioković, v.d. direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa svojim saradnicima.  

Na sastanku je zaključeno da će se od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo tražiti da omogući pacijentima da svoje nalaze dobijaju elektronskim putem (viberom ili e-mailom).

U laboratorijama JU Dom zdravlja KS dodatno će se raditi i pretrage na hormone štitne žlijezde (TSH), te HbA1C glukolizirani hemoglobin (tzv. tromjesečni šećer), te ostale pretrage koje je tehnički moguće raditi u tim laboratorijama, posebno one koje se ne moraju raditi na KCUS-u.

Kako je istaknuto, ovim će se riješiti nepotrebni odlazak pacijenata na KCUS da bi uradili osnovne pretrage, kao i višekratno uzimanje nalaza na više različitih lokacija.

Postignut je dogovor da se 10 uzoraka za patohistologiju svaki dan prebaci iz Kliničkog centra u Opću bolnicu radi analize istih i skraćivanja vremena čekanja na patohistološki nalaz, i u konačnici brže liječenje pacijenata. Opća bolnica će pomoći Kliničkom centru zbog izraženog nedostatka spec.patologa i tako ubrzati proces dijagnostike. KCUS će sklopiti sličan sporazum i s Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu za dodatnu pomoć u analizi patohistoloških uzoraka i analiza koje su od životnog značaja za pacijente

Zbog nedostatka internista u Domu zdravlja, izražena je spremnost da se angažuju dva doktora spec. interne medicine, kako bi preuzeli određeni broj pacijenata kojima je potreban internistički pregled. Također, bit će omogućeno upućivanje pacijenata na pregled kod neurologa u Zavodu za medicinu rada, zbog nedostatka pomenutog kadra u Domu zdravlja i dužih listi čekanja u sve tri ustanove. 

Prisutni su još jednom izrazili zadovoljstvo ovim načinom saradnje između ustanova i unapređenja sistema u interesu svih pacijenata i zdravstvenih radnika.

Radio AS