Okerić najavio ponovno razdvajanje kantonalnog ministarstva koje je spojeno prije dvije godine

Predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić (NIP) je u emisiji Polis TV Sarajevo govorio o mogućnosti razdvajanja Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, iako je spomenuto ministarstvo spojeno upravo prijedlogom NIP-a prije svega dvije godine.

Spajanje ministarstava su tada mnogi ocijenili kao populistički potez, dok su zagovornici te ideje spajanje ministarstva pravdali efikasnošću i racionalizaciojom troškova.

“Vjerovatno će se ići ka spajanju Ministarstva komunalne privrede i Ministarstva prostornog uređenja. Ona su trenutno razdvojena i to se desilo prije pet ili šest godina, a sada ima jednu potpuno novu okolnost. Mi smo posljednjim zakonom o prostornom uređenju i gradnji prenijeli ovlasti na lokalne zajednice. Oni sada rade i urbanističke planove, tako da je obim posla u tom segmentu manji. U tom segmentu se može postaviti jedno je veoma važno pitanje, a to je zaštita okoliša. Ono se može riješiti formiranjem jednog novog organa ili eventualno agencije ili direkcije koja bi se bavila isključivo tim pitanjem”, kazao je u oktobru 2020. godine predsjednik NIP-a Elmedin Konaković.

Tada je taj prijedlog dobio podršku svih partnera u tadašnjoj četvorci, no očigledno je da su shvatili da spajanje ministarstava nije bio tako mudar potez. O tome je govorio i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

“Na osnovu jedne sveobuhvatne i kvalitetne analize odlučiti ćemo zajedno. Ako se odlučimo da ide u razdvajanje neko od ministarstva naravno da ćemo to potkrijepit. Ministarstvo komunalne privrede prostornog uređenja okoliša je jedno glomazno ministarstvo”, kazao je Okerić.

Dodao je kako je primarni razlog za moguće razdvajanje odljev kadra kao i odlazak u penziju.

“Prethodnom transformacijom ono je spojeno i to je jedno od ministarstava gdje zaista treba pojačanje kada su u pitanju ljudski resursi zbog odljeva kadra, kao i odlaska kadra u penziju i zbog nekih drugih okolnosti ono zaista treba jedno pojačanje ili razdvajanje na dvoje”, poručio je Okerić.

Predsjedavajući Skupštine KS nije specificirao kada bi moglo doći do razdvajanja ministarstva, no za očekivati je da će se o ovom pitanju raspravljati nakon formiranja nove vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS