Okerić pokrenuo inicijativu sanacije i rekonstrukcije Kasarne “Mustafa Hajrulahović-Talijan” i uspostavljanja muzeja ARBiH

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Elvedin Okerić, pokrenuo je inicijativu za izradu, sanaciju i rekonstrukciju Kasarne “Mustafa Hajrulahović-Talijan” na području opštine Stari Grad, te uspostavljanju muzeja Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Okerić je inicijativu na sjednici Skupštine KS obrazložio da u Kantonu Sarajevo nije osnovan, niti uspostvljen muzej koji bi na adekvatan način prezentirao časnu i hrabru ulogu Armije Republike BiH.

Pojasnio je da je Kasarna “Mustafa Hajrulahović-Talijan” Odlukom Vlade Federacije BiH od 5. oktobra 2006. godine data na privremeno korištenje Općini Stari Grad Sarajevo.

Stoga želi inicijativom potaknuti Vladu KS, Ministarstvo za boračka pitanja KS, Fond Memorijala KS da u saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo, na adekvatan način odaju poštovanjem prema nemjerljivom doprinosu svih pripadnika Armije i MUP-a Republike BiH, a posebno 1. korpusa.

Zatražio je da Vlada KS planira dodatna sredstva za realizaciju projekta i da planira uvrštavanje potrebnih sredstava nakon uspostave muzeja u budžetu Fonda Memorijala KS.

“Cilj uspostave muzeja u sklopu Fonda Memorijala KS je da se na sistematski način uobliče, prezentuju i analiziraju činjenice i povijesna događanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. i agresije na Republiku BiH, te da sistemskim pristupom institucija pokušamo valorizirati doprinos koji su šehidi i poginuli borci Armije i MUP-a Republike BiH dali. Da iznađemo najbolja moguća rješenja za institucionalni pristup izgradnji kulture sjećanja i pamćenja u KS”, naveo je Okerić.

(FENA)

Radio AS