Oko 1.000 vozila i olupina biće uklonjeno sa javnih površina Kantona Sarajevo

Oko 1.000  oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina bit će uklonjeno sa javnih površina Kantona Sarajevo.

Nakon što su donesena odgovarajuća zakonska rješenja, Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici utvrdila lokaciju za odlaganje bespravno postavljenih predmeta i uređaja, te oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina na području Kantona Sarajevo, i to na prostoru u vlasništvu UPI Zemljoradničke zadruge “ILIDŽA”, u ulici Plantaže broj 55 na Ilidži.

Odluku su inicirala ministarstva saobraćaia i komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, koja će interresorno realizirati buduće aktivnosti.

Ministarstvo saobraćaja KS je, nakon stupanja na snagu Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo, 2018.godine objavilo javni poziv za iznalaženje lokacije za odlaganje navedenih vozila i predmeta, te pozvalo sve općine sa području našeg kantona za predlaganje lokacije za navedenu namjenu, ali lokacija nije određena jer nisu dostavljeni adekvatni prijedlozi.

Zadnjim izmjenama navedenog zakona, ponovo se pristupilo iznalaženju predmetne lokacije za odlaganje bespravno postavljenih predmeta i uređaja, oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina na području Kantona Sarajevo. U saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS dogovorena je navedena lokacija, te je utvrđena obaveza zaključivanja ugovora između pomenute zadruge i KJKP “Rad” d.o.o. Sarajevo o zakupu prostora za navedenu namjenu.

Obzirom na višegodišnje probleme vezane za deponovanje oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina koja zauzimaju javne površine, a kojih je oko 1.000 trenutno na javnim površinama, pristupilo se iznalaženju predmetne lokacije na koju će se odlagati, a sve do donošenja konačnog propisa kojim će se urediti visina  troškova premještanja vozila i olupina, način utvrđivanja vlasništva, te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine, kako je i propisano odredbama Zakona o uređenju saobraćaja na području KS, navedeno je u obrazloženju Vladine odluke.

Radio AS