Okončani radovi na sanaciji dijela Kranjčevićeve ulice

Tokom protekle noći radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” okončali su radove na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije duž saniranog dijela Kranjčevićeve ulice, na dionici između ulica Fra Anđela Zvizdovića i Tešanjska.

Da podsjetimo, radove na sanaciji pomenutog dijela Kranjčevićeve ulice u cjelosti je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 667.467 KM. 

Asfaltiranju je prethodila rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, a projekat u vrijednosti 782.307 KM finansirali su Općina Centar Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. 

Realizacijom ovog projekta položeno je 828 metara novog vodovodnog cjevovoda, čime će se znatno smanjiti gubici na vodovodnoj mreži na Marijin dvoru, te nove kanalizacione infrastrukture u dužini 150 metara.

Postavljeno je i 1.780 metara novih betonskih ivičnjaka, kao i 2.500 metara kvadratnih dva nova sloja asfalta duž kolovoza, odnosno 2.400 metara kvadratnih novog asfalta duž trotoara. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda ugrađen je novi drenažni sistem sa ugradnjom 14 uličnih slivnika, te nivelisanjem 56 šahtova, slivničkih rešetki i šibera za vodu. 

Obezbijeđen je i siguran prostor za pješake sa obje strane saobraćajnice. 

Radio AS