Opća bolnica Sarajevo uvela nove usluge za pacijente

Povoljnijom epidemiološkom situacijom proces rada u Općoj bolnici „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, vraćen je u redovni program, a pacijentima su ponuđene i nove usluge kao što je Ambulanta za bol, Spiralna enteroskopija- najnoviji oblik pristupa pregleda i terapije tankog crijeva, Infektivna hirurgija itd.

Uz širenje lepeze usluga, svi odjeli i kabinet rade punom parom. Samo u proteklih mjesec dana na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku je pruženo 10.584 usluge, a na Urgentnom centru je bilo skoro tri hiljade pregleda.

Na bolničko liječenje je primljeno 1.500 pacijenta, dok su operacionim salama urađene 1.032 operacije.

U porodilištu Opće bolnice u proteklih mjesec dana je bilo 113 poroda, a sedmog aprila je zabilježen i nesvakidašnji događaj kada su isti dan rođena četiri para blizanaca.

Stalni razvoj Opće bolnice i postignuti impresivni rezultati rada, kako u vremenu pandemije ,tako i sada, pokazuju da je ova ustanova odavno prerasla osnovne uslove za transformaciju u kantonalnu bolnicu.

Tako će i najnoviji projekt „Veteranska bolnica“, nadamo se biti u okviru kantonalne bolnice, a realizirat će se u saradnji s Ministarstvom za boračka pitanja, Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i omogućit će brže i efikasnije liječenje pripadnika boračke populacije, navodi se u biltenu Opće bolnice.

Radio AS