Općina Centar: Dodjela sredstava samostalnim privrednicima

Općina Centar Sarajevo danas je objavila javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unapređenju poslovanja samostalnih privrednika na području općine Centar Sarajevo za 2022. godinu.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena u skladu sa raspoloživim sredstvima budžeta Općine Centar Sarajevo za 2022. godinu, u maksimalnom iznosu do 1.500 KM po prijavi.

Cilj javnog poziva je realizacija mjera razvoja i unaprjeđenja poslovanja samostalnih privrednika na području općine Centar.

Finansijska sredstva predviđena javnim pozivom namijenjena su za zaposlenje novih uposlenika, nabavku alata, repromaterijala, promociju djelatnosti, proizvoda i usluga, kao i druge aktivnosti vezane za razvoj i unaprjeđenje poslovanja kao i plaćanje dospjelih obaveza (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje uposlenih, zakup poslovnog prostora). 

U javnom pozivu su navedeni opći i posebni kriteriji, potrebna dokumentacija kao i način i rok podnošenja zahtjeva.

Javni poziv će biti otvoren 10 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Zahtjevi/prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane. 

Tekst javnog poziva i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Općine Centar u rubrici „Javni pozivi“.

Radio AS