Općina Centar: Postojeći štandovi i tezge u Ferhadiji će biti uklonjeni

Foto: Arhiv, Općina Stari Grad

U namjeri da uvede u oblast zauzimanja i korištenja javnih površina, Općinsko vijeće je na prijedlog načelnika usvojilo dopune Odluke o privremenom korištenju javnih površina.

Navedenom odlukom u dijelu ekstra i prve zone, koji se odnosi na ulice Ferhadija, Maršala Tita (na potezu od Vječne vatre do ulice Koševo, izuzev trga ispred BBI centra), Muhameda Kantardžića i Gajev trg, utvrđuje se zabrana korištenja javnih površina u svrhu postavljanja objekata jednostavnih usluga, uslužnih naprava, dječijih autića i vozića, štandova za prodaju lutrije, karata i polovnih knjiga, info stolova, zabavnih parkova, reklamnih balona, prodajnih stolova-tezgi i ostalih specifičnih sadržaja (umjetnici za izvođenje kulturnog i zabavnog programa), do donošenja nove odluke o privremenom korištenju javnih površina i Programa privremenog korištenja javnih površina na području općine Centar.

Programom privremenog korištenja javnih površina na području općine Centar Sarajevo će se utvrditi posebni kriteriji za postavljanje navedenih sadržaja po zonama, uključujući dimenzije i izgled sadržaja koji će se postavljati u tipizirane jedinice, a što će biti definisano programom.

Rješenja nadležnih Službi Općine Centar Sarajevo, kojim su već odobreni ovi sadržaji, mogu se produžiti najdalje do 28.2.2022. godine, a na osnovu zaključka Općinskog vijeća nova odluka će biti pripremljena do polovine februara naredne godine.

Radio AS