Općina Centar: Rekonstrukcija vrtića Šip i opremanje školskih biblioteka

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović i načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisali su danas aneks sporazuma o saradnji na realizaciji projekta završetka radova na rekonstrukciji vrtića “Šip”.

Ovom zajedničkom inicijativom Kantona i Općine, planira se rekonstrukcija prostora namijenjenog vrtiću “Šip” Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, te rekonstrukcija i opremanja biblioteka javnih ustanova osnovnih i srednjih škola na području općine Centar.

Resorno ministarstvo je za ove svrhe izdvojilo 350.000 KM, od čega će 120.000 KM biti utrošeno za rekonstrukciju prostora za potrebe vrtića “Šip” u okviru JU “Djeca Sarajeva”, dok će za rekonstrukciju i opremanje biblioteka javnih osnovnih i srednjih škola na području općine Centar Sarajevo biti utrošeno 230.000 KM.

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS će nastaviti s aktivnostima širenja mreže predškolskih ustanova, kao i sa malim efektivnim projektima rekonstrukcija u školama”, navela je Hota-Muminović.

Načelnik Mandić je rekao da je Općina Centar u budžetu za ovu godinu za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa izdvojila preko 2 miliona KM. 

“Želimo našoj djeci omogućiti što kvalitetnije uslove za odgoj i obrazovanje, jer je investiranje u obrazovni proces je najbolja investicija”, kazao je Mandić.

Radio AS