Općina Centar Sarajevo za podršku boračkoj populaciji u budžetu osigurala 828.000 KM

Cijeneći značaj boračke populacije za odbranu države Bosne i Hercegovine, te njihove brojne probleme i potrebe, Općina Centar Sarajevo u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji redovno iz budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila podršku i razne vidove pomoći.

Tako je u općinskom budžetu za 2023. godinu za tu namjenu osigurano 828.000 maraka, što je za 142.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu.

Pri tome, za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja izdvojeno je oko 320.000 maraka, a ta sredstva se raspoređuju putem Komisije Općinskog vijeća za boračka pitanja i to na osnovu javnog poziva.

Za jednokratne novčane pomoći ratnim vojnim invalidima, porodicama šehida i poginulih boraca i demobilisanim borcima izdvojeno je 210.000 konvertibilnih maraka, sa ciljem ublažavanja posljedica teškog ekonomsko-socijalnog položaja pripadnika boračke populacije kojima su neophodne socijalna, zdravstvena ali i druge vrste pomoći.

Za stalnu novčanu pomoć socijalno ugroženim pripadnicima boračke populacije, na osnovu prijedloga nadležne službe izdvojeno je 150.000 konvertibilnih maraka.

Dodatnih 20.000 maraka je izdvojeno za jednokratne novčane pomoći borcima i njihovim porodicama povodom značajnijih datuma, te vjerskih i državnih praznika.

I ove godine je u budžetu oosigurano 75.000 maraka za kontinuirani projekt Općine kojim se osiguravaju dodatna mjesečna primanja za ratne vojne invalide, korisnike prava na tuđu njegu i pomoć, a u skladu sa utvrđenim kriterijima Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. Uz to, planirano je i 11.000 KM kao finansijska podrška za ugradnju ručnih komandi u putničkim automobilima koje Vlada Federacije BiH dodjeljuje ratnim vojnim invalidima sa 100% invaliditetom.

Za podršku u radu Fondu memorijala Kantona Sarajevo planirano je 10.000 KM.

Za aktivnosti i organizaciju proslava značajnih datuma i godišnjica je osigurano 5.000  konvertibilnih maraka.

Izdvojeno je i 5.000 maraka za participiranje u projektima Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i fondova Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.

Radio AS