Općina Centar sufinansira troškove vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije

Općina Centar Sarajevo objavila je javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba.

Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti osobe od navršenih 18 do 50 godina života koje imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo, kao nezaposlene osobe nalaze se u evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo najmanje tri mjeseca i da nemaju nikakvih novčanih primanja.

U slučaju većeg broja zahtjeva u odnosu na raspoloživa sredstva za ovu namjenu, prednost u ostvarivanju podrške će imati maloljetni borci, djeca šehida i poginulih boraca, te ratnih vojnih invalida, demobilisanih i maloljetnih boraca, kao i pripadnici nacionalnih manjina, a dokumentaciju kojom dokazuju navedeno kandidati će dostaviti naknadno.

Zahtjev sa dokumentacijom potrebno je podnijeti Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1.

Javni poziv će biti otvoren tokom cijele 2022., odnosno do utroška sredstava za tu namjenu.

Sredstva za sufinansiranje troškova školovanja bit će dodjeljivana na osnovu podnesenih zahtjeva, a visina odobrenih sredstava po jednoj osobi ne može biti veća od 2.000 KM.

Radio AS