Općina Centar uručila teretno vozilo preduzeću Rad

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić, koji je ujedno i komandant Općinskog štaba civilne zaštite, zajedno sa pomoćnikom za civilnu zaštitu Farukom Efendićem i vijećnicama Belmom Kapo i Aidom Koluder-Agić danas je dodijelio na korištenje teretno vozilo “Kiper” v.d. direktorice Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Veri Arnautović.

Teretno vozilo nabavila je Općina Centar za potrebe Službe za komunalnu čistoću formirane pri KJKP Rad, a za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno 121.525 KM.

Načelnik Mandić naglasio je da Opština Centar svesrdno podržava kantonalna komunalna preduzeća i pomaže u nabavci opreme i vozila za rad, kako bi usluga koju pružaju građanima Kantona Sarajevo bila na što većem nivou.

“Opština Centar je u prilici da preko sredstava civilne zaštite podrži rad naših komunalnih preduzeća, a kako bi se stanje u oblasti komunalne infrastrukture poboljšalo, iako ta oblast nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Da bismo tražili maksimalan angažman komunalnih preduzeća moramo im pomoći u nabavci opreme i mehanizacije. Drago nam je da smo bili u prilici nabaviti vozilo koje će značajno doprinijeti obavljanju svakodnevnih poslova uposlenicima KJKP Rad, naročito na nepristupačnim lokacijama i u uskim ulicama. Pored ovog vozila koje danas dodjeljujemo na korištenje, Opština je u prošloj godini okončala potrebne procedure za nabavku specijalizovanog teretnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti/kontejnera, podzemnih i nadzemnih kontejnera Službi za komunalnu čistoću Civilne zaštite Općine Centar formiranoj pri KJKP Rad. Za nabavku specijalizovanog teretnog vozila prošle godine je izdvojeno 492.000 maraka. Isporuka nabavljenog vozila očekuje se u narednom mjesecu. U skladu sa mogućnostima, i u narednom periodu ćemo jačati kapacitete naših komunalnih preduzeća, jer svi zajedno želimo da živimo u čistom gradu, poručio je načelnik Mandić.

Direktorica Arnautović zahvalila se načelniku Mandiću i Općini Centar na dodijeljenom vozilu, ali i na sveukupnoj  sveukupnoj podršci koju pružaju ovom preduzeću.

“Ovim se nastavlja dugogodišnja saradnja sa Općinom Centar. Vozilo će unaprijediti, olakšati i rasteretiti postojeću mehanizaciju. Također će pomoći u obavljanju zadataka na terenu koji je nepristupačan za veća vozila koja prikupljaju otpad. Najveće djelovanje će svakako biti na području općine Centar. Pored dijela koji obavlja KJKP Rad, veliku ulogu u održavanju komunalne čistoće imaju i građani koje molimo ovim putem da na adekvatan način odlaganje otpada na mjesta koja su predviđena za to”, rekla je Arnautović.

Predmetno vozilo će se koristiti u okviru redovnih djelatnosti KJKP „Rad“, kao i u vanrednim okolnostima pružanja pomoći ugroženom stanovništvu tokom trajanja prirodne i druge nesreće kao i za druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja za koje je osposobljen.

Radio AS