Općina Novi Grad: Izdvojeno 270.000 KM za novogradske osnovne i srednje škole

Iz budžeta Općine Novi Grad za 2024. godinu za podršku novogradskim osnovnim i srednjim školama izdvojeno je 270.000 konvertibilnih maraka. Finansijska sredstva biće usmjerena u realizaciju projekata koji se odnose na izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i opremanja školskih objekata te obnovu bibliotečkog fonda, kao i za realizaciju vannastavnih aktivnosti kao mjere prevencije maloljetničke delinkvencije.

Za projekat izgradnje, obnove, sanacije, rekonstrukcije i opremanja školskih objekata izdvojeno je 130.000 KM, dok su za nabavku bibliotečkog fonda osigurana sredstva u iznosu od 30.000 KM. Za podršku realizaciji vannastavnih aktivnosti učenika novogradskih osnovnih škola izdvojena su sredstva u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka.

Općinski načelnik Semir Efendić potpisao je sporazume s direktorima 15 osnovnih i tri srednje škole s područja općine Novi Grad za realizaciju navedenih projekata.

Tom prilikom, načelnik je istakao važnost podrške obrazovnim ustanovama i podsjetio da Općina Novi Grad kontinuirano pruža podršku novogradskim osnovnim i srednjim školama ovisno od potreba samih škola.

“Budžetom Općine Novi Grad za ovu godinu izdvojeno je 160.000 KM za podršku našim osnovnim i srednjim školama. Program se sastoji iz dva dijela, jedan dio tog programa vezan je za kapitalna ulaganja, nešto što bi zvali tekuće održavanje objekata. Dakle, imamo neke od školskih objekata koji su stari već pedesetak godina i imaju potrebu za ulaganjem u razne sadržaje.

Jedan dio osnovnih škola opredijelio se da radi sanaciju mokrih čvorova, neki rade ulazne portale, preuređuju dijelove prostorija, prostore ispred školskih objekata itd. Neke škole vrše nabavku klima uređaja, neke škole vrše nabavku dodatnog namještaja za učionice. Uglavnom, ono što je njima najpotrebnije oni to iskažu prema Općini Novi Grad i u skladu sa tim se potpiše sporazum”, rekao je načelnik Efendić.

Podsjetio je da ovdje nisu obuhvaćeni kapitalni projekti koje Općina Novi Grad realizuje poput izgradnje prilaza OŠ “Behaudin Selmanović” koji je trenutno u toku, izrada glavnog projekta za proširenje OŠ “Avdo Smailović” u Buča Potoku, izgradnja krova u Petoj gimnaziji i mnogi drugi koji su realizovani, ali oni koji su planirani u narednom periodu.

Radio AS