Općina Novi Grad objavila javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodicama sa četvero i više djece

Općina Novi Grad Sarajevo objavila je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodicama sa četvero i više djece sa područja općine Novi Grad Sarajevo. Za tu namjenu iz budžeta Općine za 2022. godinu osigurano je 250.000 KM.

To je još jedan vid podrške porodici i natalitetu, uz simboličnu podršku od 500 KM, koju Općina dodjeljuje porodicama koje dobiju blizance, treće i svako naredno dijete od 2015. godine.

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti porodice koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa četvero i više djece, koja se nalaze na redovnom školovanju u BiH.

Dakle, pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju djeca do navršene 15. godine života, kao i starija djeca koja su na redovnom školovanju, a najkasnije do 27. godine života.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Službi za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Općine Novi Grad Sarajevo na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa zvanične web stranice općine i na INFO šalteru u prizemlju zgrade Općine.

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć imaju građani sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Novi Grad Sarajevo najmanje tri godine, te čija mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 500,00 KM.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom (orginal ili ovjerena kopija), može se podnijeti putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo, radnim danom od 8 do 18 sati.

Za porodice sa četvero djece visina novčane pomoći iznosit će 1.200 KM godišnje, za porodice sa petero djece 1.500 KM godišnje, za porodice sa šestero djece 1.800 KM, dok će porodice sa sedmero djece primati naknadu od 2.100 KM godišnje.

Za porodice sa osmero i više djece, visina novčane pomoći iznosit će 2.400 KM godišnje.

Kroz program podrške višečlanim porodicama, koje dobiju blizance, svako naredno dijete, simboličnu podršku od Općine u iznosu od po 500,00 KM dobilo je 1.150 porodica, a za tu namjenu iz budžeta je utrošeno 580.000 KM.

Ova vrsta pomoći porodici i natalitetu provodi se s ciljem da se na neki način podrže roditelji koji su se opredijelili da imaju više djece.

Radio AS