Općina Stari Grad: Počinju radovi na sanaciji putne infrastrukture

Sa poboljšanjem vremenskih prilika stvorili su se uslovi za nastavak radova na sanaciji saobraćajne infrastrukture u Starom Gradu. Kako su potvrdili iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove, zimski period iskorišten je za ugovaranje radova, a nalogom opštinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića odmah će se pristupiti izvođenju radova kako bi sve ulice koje su u planu za ovu godinu što prije bile sanirane i pružale bolje uslove.

Prva ulica u kojoj se izvode radovi od početka ove godine je Abdesthana na Kovačima gdje je izvođač radova – firma Oxa d.o.o. već jutros počela raditi na uklanjanju starog i oštećenog asfalta.

Ulica Abdesthana u lošem je stanju, sa evidentnim oštećenjima, rupama i napuknućima asfalta, te je uvrštena u program rada za ovu godinu. Ulica će biti sanirana od broja 25 do broja 33 u dužini od 60 metara.

Odmah po završetku ove ulice radovi će se nastaviti u ulici Piruša koja se nalazi na spoju ulica Abdesthana i Kasima efendije Dobrače. Piruša će se raditi u dužini od 76 metara.

U obje ulice planirani su sljedeći radovi: uklanjanje oštećene asfaltne površine, djelimično uklanjanje ivičnjaka i ugradnja novih, tamponiranje i asfaltiranje. Planirane su i ugradnje slivnih rešetki, šahtova, šibera, hidranata.

Radovi u obje ulice koštat će oko 34.000 KM, a rok za izvođenje radova je 30 dana.

Izvođač radova je građevinska firma ‘OXA’ sa kojom Općina Stari Grad Sarajevo ima potpisan okvirni Sporazum o održavanju saobraćajnica.

Radio AS