Općina Stari Grad Sarajevo nudi mogućnost zakupa 15 poslovnih prostora

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za privredu, obavještava građane da je raspisala Javni oglas za dodjelu u zakup 15 poslovnih prostora na području Starog Grada.

Stari Grad je među najposjećenijim turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini što itekako doprinosi razvoju poslovanja privrednih subjekata i čini ga veoma povoljnim poslovnim okruženjem.

Poslovni prostori koji se mogu iznajmiti su smješteni na sljedećim lokacijama:

 1. Mošćanica br. 8 – dva poslovna prostora
 2. Franjevačka br. 28
 3. Kovači br. 30
 4. Obala Kulina bana br. 21
 5. Kujundžiluk mali br. 3
 6. Muse Ćazima Ćatića br. 10
 7. Edhema Mulabdića br. 2
 8. Tešanjska br. 3
 9. Mula Mustafe Bašeskije br. 20
 10. Mula Mustafe Bašeskije br. 55
 11. Kujundžiluk mali br. 1
 12. Ćumurija br. 5
 13. Zelenih beretki br. 7
 14. Vladislava Skarića br. 10   Javni oglas je otvoren za prijave osam dana, počevši od danas, 09.10.2023. godine.

Svi detalji o poslovnim prostorima i načinu prijave dostupni su na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo (www.starigrad.ba). 

Općina Stari Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane zakupce da se prijave na ovaj oglas, popune prijavne obrasce i iskoriste priliku za zakup kvalitetnih poslovnih prostora na atraktivnim lokacijama u Starom Gradu.

Za sva dodatna pitanja i informacije, možete se obratiti Službi za privredu Općine Stari Grad Sarajevo.

Radio AS