Općinsko vijeće Centar odredilo novi datum referenduma za opoziv načelnika Mandića

Juče je održana 8. vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar.

Na dnevnom redu su se, pored ranije utvrđene tačke dnevnog reda (Informacija o procesu provođenja postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo; Izvjestilac: Komisija za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo) na prijedlog Kluba vijećnika NiP-a, našle i dodatne tačke:

  • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o opozivu načelnika Općine Centar Srđana Mandića,
  • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo.

Budući da je na sjednici konstatovano da su ranije predviđeni rokovi nerealni, odnosno da nije moguće pripremiti i organizovati neposredno tajno glasanje birača (referendum) u ranije utvrđenom roku, predložena je izmjena Odluke o opozivu načelnika Općine Centar Srđana Mandića.

Prijedlog da se datum održavanja referenduma pomjeri na 22. oktobar 2023. godine usvojen je sa 18 glasova. Za odluku se glasali klub vijećnika NiP-a, klub vijećnika SDA, jedan dio samostalnih vijećnika i jedan vijećnik SBB-a. 

Usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o opozivu načelnika Općine Centar izmijenjen je i član koji se odnosi na izgled glasačkog listića, tako što je izostavljena obaveza da štampanje grba općine na glasačkom listiću bude izvedeno u zlatotisku, a kako bi se pojednostavilo i pojeftinilo štampanje glasačkih listića. Novom Odlukom je utvrđeno da će glasački listić biti formata A4 sa istaknutim grbom Općine Centar u crno-bijeloj tehnici sa serijskim brojem listića i pečatom Općinskog vijeća Centar Sarajevo. Na dnu glasačkog listića stajaće napomena da se glasanje vrši zaokruživanjem. 

Nakon ostavke jednog člana Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar, komisija je popunjena novim članom. Na prijedlog kluba vijećnika SDA novi član Komisije je Emsel Krupalija. Komisija je popunjena usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Komisije za provođenje postupka opoziva načelnika Općine Centar Sarajevo za koju je glasalo 18 istih vijećnika.  

Navedene Odluke stupaju na snagu narednog dana od objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Radio AS