Osiguran milion KM za nastavak projekta uklanjanja arhitektonskih barijera

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić-Pečenković prisustvovala je jučer okruglom stolu o temi “Pristupačno okruženje je preduslov za inkluziju osoba sa invaliditetom”, upriličenom u okviru Dana Kantona Sarajevo.

Ministrica je tom prilikom izjavila da će ovo ministarstvo nastaviti podržavati rad Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS. Naglasila je i da su u ovogodišnjem Budžetu osigurana sredstva u iznosu od oko milion KM za nastavak Projekta uklanjanja arhitektonskih barijera, čiji je cilj da nepokretne i teško pokretne osobe mogu nesmetano pristupiti javnim ustanovama  i koristiti  njihove usluge.

Kako je istakla, to je jedan od preduslova inkluzije, a osim započetih projekata, u saradnji sa Koordinacionim odborom udruženja osoba sa invaliditetom KS će biti planirani i novi projekti.

Naglašeno je da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS ima odličnu saradnju sa nevladinim sektorom kroz koju se nastoji na najbolji način osigurati pristupačnije okruženje za osobe s invaliditetom.

Radio AS