Osigurana sredstva za nabavku udžbenika za novogradske učenike od 1. do 4. razreda

Na 17. sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo koja je održana jučer usvojene su izmjene i dopune budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu. Izmjene i dopune, pored postojećih projekata, obuhvataju i niz novih stavki koje su uvrštene kroz rebalans budžeta Općine Novi Grad Sarajevo.

Pored ostalog, rebalansom su obezbijeđena i sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Dakle, svi osnovci u općini Novi Grad Sarajevo će imati besplatne udžbenike za nadolazeću školsku godinu.

Također, osigurana su sredstva za izgradnju stambenog objekta u ulici Nusreta Prohića u naselju Buča Potok, koji izgorio u požaru u augustu prošle godine. Dio sredstava za izgradnju objekta obezbijedila je i Vlada Kantona Sarajevo.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo Mirza Selimbegović, kazao je da je na današnjoj sjednici jedna od najvažnijih tačaka rebalans budžeta, koji je značajno rebalansiran s obzirom da je došlo do velikog povećanja prihoda.

“Najviše se odrazilo da imamo povećanje prihoda od poreza, tako da smo napravili rebalans budžeta za nekoliko postojećih projekata i nekoliko novih stavki koje smo uvrstili. Najprije bih istakao ovu za udžbenike za osnovnu školu, gdje su za naše osnovce iz Novog Grada, našom odlukom obezbijeđena sredstva za nabavku udžbenika od 1. do 4. razreda”, kazao je Selimbegović.

Emir Dedović, pomoćnik načelnika za finansije kazao je da je u zadnjih nekoliko godina rebalans budžeta najbrže usvojen, s obzirom na to da praksa, kada su u pitanju javne finansije, predviđa dinošenje rebalansa u septembru ili oktobru.

”Mi smo spremni na dodatni napor kako bi obezbijedili dodatna sredstva za određene projekte koji su nam u toku ili koje je ekonomska kriza ugrozila povećanjem cijena i procjenama određenih projekata, kako bi ih mogli realizirati. Vrlo je važno kazati da smo preuzeli određene aktivnosti kada su u pitanju konkretni projekti u Općini Novi Grad, kao što je rješavanje stambenog objekta, koji je izgorio u požaru, zbog čega su ljudi ostali bez svojih domaćinstava u ulici Nusreta Prohića. Ovim rebalansom ćemo završiti sve one projekte koje smo već planirali u 2022. godini za naše građane”, kazao je Dedović.

Radio AS