Osmog novembra nastavak pregovora sindikata i Vlade KS oko osnovice plata za 2023. godinu

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto uputio je poziv za nastavak sastanka u vezi zahtjeva za otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini, objavljeno je na zvaničnoj stranici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika.

Sastanak će biti održan 8. novembra u 10.00 sati u sali Vlade Kantona Sarajevo. Poziv je upućen Koordinaciji sindikata Kantona Sarajevo koji platu primaju iz Budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo.

Radio AS