Ovo su lokacije sedam novih radara na autoputu A1 na području Kantona Sarajevo

Poznato je na kojim lokacijama na autoputu A1 na području Kantona Sarajevo će biti sedam novih radara za kontrolu brzine, a koji bi trebali biti u funkciji od početka sljedeće godine.

Riječ je o radarima na sljedećim lokacijama:

  • Dionica autoputa Tarčin – Lepenica sa lijeve strane autoputa, ispred ulaza u tunel “25. novembar”, a gdje je ograničenje brzine do 100 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat);
  • Dionica autoputa Vlakovo – Lepenica sa desne strane autoputa, portal ispred tunela “Gaj”, a gdje je ograničenje brzine do 100 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat);
  • Dionica autoputa Vlakovo – Lepenica sa desne strane autoputa, prvi portal poslije petlje Vlakovo, a gdje je ograničenje brzine do 130 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat);
  • Sarajevska obilaznica sa desne strane autoputa, rampa na petlji Butile prema Sarajevu, a gdje je ograničenje brzine do 70 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat);
  • Sarajevska obilaznica sa lijeve strane autoputa, portal ispred tunela “Vukov gaj”, a gdje je ograničenje brzine do 100 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat);
  • Sarajevska obilaznica sa desne strane autoputa, portal ispred tunela “Oštrik”, a gdje je ograničenje brzine do 100 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat);
  • Dionica Visoko – Podlugovi sa desne strane autoputa, isključna traka prema Podlugovima, a gdje je ograničenje brzine do 130 kilometara na sat (tolerancija je do 10 kilometara na sat).
  • Navedeni novi radari bi u funkciji trebali biti od početka 2023. godine, a “slikat” će samo kolovozne trake na kojima su postavljeni (u jednom pravcu).
  • Na autoputu A1 na području Kantona Sarajevo, tačnije na dionici Podlugovi – Jošanica sa desne i lijeve strane, kod mjesta Malešići, ranije su postavljena dva radara.
  • Maksimalna dozvoljena brzina na spomenutoj brzini je 110 kilometara na sat, a tolerancija je do 10 kilometar na sat.

Radio AS