Parlament FBiH sutra o prihvatanju zajma za uvođenje savremenog sistema za saobraćaj u Sarajevu

Poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta sutra će na sjednici glasati o prihvatanju odluke, kojom se treba odobriti zajam od 17.000.000 eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za realizaciju projekta “Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility”.

Implementator projekta je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo iz kojeg je za Fenu potvrđeno da se očekuje da otpočne navedeni projekat kako bi se moglo započeti sa nabavkom i instalacijom savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem.

“To uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja sa prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Projekat podrazumijeva i izgradnju zgrade centra za upravljanje saobraćajem, gdje bi se mogla pratiti situaciju na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija”, izjavio je Feni kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Projekat je baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture.

“Osim toga, utjecat će na smanjenje kašnjenja vozila i povećanje bezbjednosti putnika, energetske efikasnosti i zdravog okruženja u urbanom području Sarajeva”, kazao je Šteta.

Pored svega navedenog, prelazak na pametne i inteligentne sisteme upravljanja saobraćajem je opšti trend u svijetu upravljanja saobraćajem.

“Na ovaj način će cijeli sistem biti efikasniii nego što to postiže standardnom implementacijom upravljanja saobraćajem. Sistemom će biti pokrivene 163 semaforizirane raskrsnice, odnosno svi semafori i raskrsnice koje su u nadležnosti Ministarstva saobraćaja KS”, dodao je Šteta.

Također, realizacijom projekta treba se izvršiti i nabavka do pet novih tramvaja kako bi se unaprijedio razvoj infrastrukture javnog prijevoza Sarajeva kroz poboljšanje kapaciteta i učinkovitosti usluga javnog prijevoza.

Odluku o prihvatanju zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta “Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility” potrebno je da nakon Predstavničkog doma odobri i Dom naroda Federalnog parlamenta.

(Fena)

Radio AS