People in Need – Prezentacija Projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS”

Organizacija People in Need danas će predstaviti napredak i ključne razvoje tekuće godine projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”.

Događaj će biti organizovan u prostorijama Muzeja književnosti i savremene umjetnosti Bosne i Hercegovine, u okviru prvog sastanka Platforme o saradnji i uvezivanju ključnih strana i dionika u Kantonu Sarajevo u 2022., saopšteno je iz Organizacije People in Need. 

Prvi od četiri planirana susreta Platforme će poslužiti za razmjenu informacija o statusu projekta, najavi ključnih aktivnosti, kao i službenom potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između devet opština u Kantonu Sarajevo, Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem “Rad” i People in Need.

Memorandum će potvrditi riješenost i volju strana da sprovedu i koordiniraju sve neophodne aktivnosti u vezi sa sprovođenjem projekta, adekvatno zbrinjavanje prikupljenog otpada i učešće na događajima u toku implementacije projekta.

Na događaju, najavljenom za 17.00 sati, će se obratiti načelnik Općine Centar, drugi načelnici i/ili pomoćnici načelnika općina u Kantonu Sarajevo, direktorica KJKP “Rad”, zvaničnici Ambasade Republike Češke, te predstavnik ureda People in Need u BiH.

Radio AS