Pet osoba u Kantonu Sarajevo dobilo status zaštićenog prijavitelja korupcije

U Sarajevu je danas održana press konferencija povodom 100 dana novog Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. Predstavljena su dostignuća i rezultati rada Ureda za borbu protiv korupcije.

“Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo jedan je od ključnih zakona koji osigurava efikasno funkcionisanje antikorupcijskog sistema. Ovaj zakon je zabranio obavljanje duplih funkcija u javnom sektoru, pružio je zaštitu prijaviteljima korupcije i uspostavio je sistem za jačanje integriteta kantonalnih institucija”, istaknuo je konferenciji za medije Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo koja je održana danas u Sarajevu.

Konferencija je organizovana povodom predstavljanja rezultata rada Ureda tokom prvih 100 dana primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Šef Ureda Erduan Kafedžić naglasio je da Kanton Sarajevo ima dobre antikoruptivne zakone i instituciju koja je osposobljena da ih provodi što Kanton Sarajevo čini liderom u borbi protiv korupcije u BiH.

Predstavljajući rezultate primjene Zakona, Kafedžić je rekao da je od početka 2023. godine Ured okončao 16 postupaka za utvrđivanje sukoba interesa te da su 34 nosioca javnih funkcija samoinicijativno odstupila s funkcije zbog zakonskih odredbi koje zabranjuju obavljanje duplih funkcija.

“Zabrana obavljanja duplih funkcija doprinijela je da više nemamo ustaljenu i normaliziranu praksu da jedna osoba obavlja više javnih poslova. Zahvaljujući tome danas imamo nosioce javnih funkcija koji obavljaju po jednu javnu funkciju i očekujemo da će zbog toga kvalitetnije raditi poslove”, dodao je Kafedžić.

On se ujedno i zahvalio vladama Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a koje kontinuirano pružaju podršku jačanju kapaciteta Ureda u primjeni Zakona.

Julian Reilly, britanski ambasador u BiH, izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da čuje više o rezultatima koji su postignuti u primjeni Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo u oblasti sukoba interesa, zaštiti prijavitelja, prijavama korupcije i jačanju integriteta institucija u KS.

Ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy čestitao je Uredu na primjeni ovog Zakona.

“Sarajevo sada ima snažan zakonodavni okvir i namjenski Ured za borbu protiv korupcije da se uhvati u koštac s pogubnim problemom korupcije. Čestitam Ministarstvu pravde SK na izradi ovog važnog zakona, kantonalnoj vladi i skupštini na poduzimanju koraka na njegovom usvajanju te Kafedžiću na njihovim dostignućima. Ono što se ovdje događa trebalo bi poslužiti kao model drugim jurisdikcijama kako osnažiti urede i timove za borbu protiv korupcije”, poručio je Murphy.

Na konferenciji je istaknuto da će Ured nastojati da svoje prakse u oblasti sukoba interesa, zaštite prijavitelja korupcije i jačanja integriteta institucija uskladi sa standardima i praksama Evropske unije.

“Prvi put u KS pet osoba je dobilo status zaštićenog prijavitelja korupcije i to su ujedno i prve osobe u FBiH koje su dobile ovaj status. Ured ne može iznositi više detalja o ovim slučajevima, ali možemo reći da smo zahvaljujući mogućnosti da dodijelimo status prijaviteljima korupcije saznali da ozbiljna koruptivna djela i dobili vrijedne dokaze o počinjenju tih djela što predstavlja dobru osnovu za pokretanje ozbiljnih tužilačkih istraga”, dodaje je Kafedžić.

Od početka 2023. godine, Ured je pružio podršku kantonalnim institucijama da razviju planove integriteta koji definišu radne procese i radna mjesta koja su posebno izložena korupciji te predviđaju niz mjera za preveniranje i otklanjanje mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije.

Kafedžić je dodao i da je većina institucija u KS izradila svoje planove integriteta.

(Klix.ba)

Radio AS