Pilot projekat primjene asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa Uredom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, implementira projekat Primjene asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju u sklopu kojeg je realizirana edukacije nastavnika o primjeni asistivnih tehnologija u nastavnom procesu.

U Projekat uključeno je 10 škola/centara iz Kantona Sarajevo, a u narednom periodu će oko 250 nastavnika pohađati praktičnu obuku za korištenje Boardmaker 7 softvera u svakodnevnom radu sa učenicima.

U januaru 2022. godine su dvije grupe nastavnika (ukupno 30) završili inicijalnu obuku, te će u narednom periodu imati priliku prenijeti stečena znanja na druge nastavnike iz svojih škola.

Glavni cilj projekta je jačanje kompetencija nastavnika za primjenu savremenih tehnologija i unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama kao i centrima u Kantonu Sarajevo.

Radio AS