Plate uposlenicima u javnim ustanovama socijalne zaštite KS će biti uvećane i do 20 posto

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u KS, kojim su stvorene pravne pretpostavke za uvećanje plate uposlenicima u ovim javnim ustanovama i do 20 posto, po osnovu otežanih uslova rada.

Potrebu za uvećanjem plate po ovom osnovu su u više navrata isticali sindikati, direktori ustanova i zastupnici u Skupštini KS, navodeći da se radi o poslovima koji se obavljaju u otežanim uslovima, sa najranjivijim kategorijama.

Skupština je danas usvojila i šest odluka o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve KS za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenih objekta radi rušenja, između Ministarstva saobraćaja, ondosno Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i prodavaca sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ulici Safeta Zajke, radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u KS.

Data je i saglasnost za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo koji treba da zaključi KJKP „Pokop”  sa prodavcima.

Podršku zastupnika dobili su i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, kao i Prijedlog odluke o imenovanju Elmira Bajrića za zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva KS, koji je na današnjoj sjednici položio zakletvu.

Radio AS