Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine pojeftinio za 9,6 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je usvojila zahtjev Energoinvesta za odobrenje prodajne cijene prirodnog gasa za prvi kvartal 2023. godine.

Današnjom odlukom Vlade FBiH cijena prirodnog gasa za prvi kvartal 2023. godine umanjuje se za iznos od 9,6 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala tj. četvrti kvartal 2022. godine.

Nove cijene će se primjenjivati retroaktivno od 1. januara 2023 godine.

Ranije su iz Energoinvesta svoj zahtjev Vladi FBiH obrazložili da su prodajnu cijenu gasa od strane Gazprom Exporta dobili zvanično i da je ona saglasno obračunu po gasnoj formuli umanjena za iznos od 4,98 posto u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

Uz to, došlo je i do značajne promjene još druga dva parametra koja učestvuju u formiranju cijene. Energoinvest je naveo kako je na sniženje cijene gasa uticalo nekoliko faktora, kao što je pad cijena nafte na svjetskom tržištu, smanjenje potrošnje gasa u Evropi i relativno blaga zima.

“A to je da su dva operatora transportnog sistema u RS, Gaspromet Pale i Sarajevo Gas Istočno Sarajevo povećali cijenu troškova transporta gasa za više od 50 posto za naredni period, a takođe je došlo do umanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku, poredeći četvrti kvartal 2022. u odnosu na januar 2023. godine”, dodali su iz Energoinvesta.

Podsjećamo, Vlada FBiH je na sjednici iz oktobra prošle godine dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, koja je iznosi 1.095 KM po metru kubnom bez PDV-a.

Tada je navedeno da povećanje cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu sa aktuelnim dešavanjima na svjetskom tržištu, a s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke.

Radio AS