Završena kompletna rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže na Mošćanici

U dijelovima ulica Hladivode i Baruthana, koje pripadaju mjesnoj zajednici Mošćanica, urađena je kompletna rekonstrukcija separatne kanalizacione mreže, nakon čega su ulice asfaltirane.

Problem neadekvatne kanalizacije i septičkih jama sa kojim se stanovnici Baruthane i Hladivoda suočavali godinama je riješen projektom izgradnje nove separatne kanalizacione mreže koji je počeo u septembru prošle godine. Oko 30 domaćinstava ovih naselja prije skoro 20 godina uradili su improvizovane priključke kroz privatna imanja postavivši cijevi pri samoj površini zemlje što je često dovodilo do zagađenja i izlijevanja.

Ovim kompleksnim projektom vrijednim 600.000 KM ugrađeno je 760 metara novih cijevi, a sredstva je osigurala Općina Stari Grad Sarajevo.

Projekat izgradnje separatne kanalizacione mreže u dijelovima ulica Baruthana i Hladivode, tačnije na dionici od Baruthana br. 71 do Hladivode br. 70, obuhvatao je polaganje oko 380 metara separatne kanalizacione mreže, odnosno polaganje oko 380 metara cijevi za fekalni kanal i 380 metara za oborinsku odvodnju. Sva okolna domaćinstva su priključena na novu mrežu, a izgrađen je i jedan potporni zid u sklopu projekta.

Radio AS