Počela demontaža i uklanjanje kioska Turističke zajednice KS

Jutros u 07,30 sati, u ulici Ćurčiluk mali bb, Općina Stari Grad Sarajevo je putem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove pristupila prinudnom uklanjanju bespravno postavljenog montažno-demontažnog objekta privremenog karaktera čiji je investitor Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

Naglašavamo da se radi demontaža objekta na način da se maksimalno sačuva konstrukcija i deponuje na adekvatnu lokaciju gdje će biti fizički zaštićena od eventualnih oštećenja. Turistička zajednica KS će, kao investitor objekta, imati rok od godinu dana za preuzimanje objekta.

Ovom privremenom objektu, čiji je investitor TZKS a koji nije stavljen u rad već tri godine, 25.01.2021. godine isteklo je odobrenje o privremenom postavljanju izdato od strane nadležne općinske službe. Turistička zajednica KS nije podnijela novi zahtjev za postavljanje objekta, te je urbanističko-građevinski inspektor, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonu o inspekciji i Odluci o postavljanju privremenih objekata donio rješenje o uklanjanju.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo je u prethodnom periodu u dva navrata tražila produženje roka obećavajući da će objekat biti stavljen u funkciju. Prvi rok koji im je postavljen bio je 04.09.2021. godine, da bi na njihovo insistiranje i obećanja da aktivno rade na iznalaženju rješenja, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić produžio rok za još deset dana. Po isteku tog roka, traženo je novo produženje za još deset dana, te im se izašlo u susret i rok produžen sve do 31.10.2021. godine. Turistička zajednica KS nije ispoštovala nijedan postavljeni rok, niti dogovor.

Urbanističko-građevinski inspektor je 01.11.2021. godine u ponovnom postupku donio rješenje kojim se Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo nalaže da odmah po prijemu rješenja ukloni privremeno postavljeni montažni objekat namjene za turistički info centar, a 03.11.2021. je donesen Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja. Ostavljen je rok od 24h. Kako investitor nije postupio prema rješenju, objekat se danas uklanja prinudim putem od strane Općine Stari Grad Sarajevo.

Radio AS