Vodovod i kanalizacija: Poklopci sa šahtova iskaču zbog bujičnih voda

Radnici Pogona „Kanalizacija“, odnosno Služba za održavanje i rekonstrukciju kanalizacione mreže i pripadajuće Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, po pozivu Adnana Šeraka v.d. direktora Kanalizacije, krenuli su na teren.

Na terenu je bila i ekipa Civine zaštite Kantona Sarajevo na čelu sa direktorom Dženanom Brkanićem, kojoj se priključio i direktor Pogona „Kanalizacija“ sa radnicima, te se zajedničkim akcijama pristupilo aktivnostima, koje je zahtijevala novonastala situacija.

Cijela Služba, odnosno četiri ekipe, odmah su se rasporedile i „pokrile“ svojim aktivnostima najkritičnije lokacije. Radilo se na pročepljenju i čišćenju kanala, šahtova, slivnika na lokalitetima općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža. Najkritičnije u gradu bilo je na lokalitetima: brana na Bentbaši, Vijećnica, Baščaršija, BBI centra, zgrade Kantona Sarajevo, u Rajlovcu kod “Robota”, kod Centra OBI, naselje Lužani, lokalitet Butila itd.

Podvožnjak, koji vodi prema sarajevskom naselju Buća Potok, opet je poplavljen zbog obilnih padavina a naše ekipe su tokom noćnih sati bile i na toj lokaciji. Zbog ogromne količine vode, koja se pumpnim sistemom crpi sa tog lokaliteta, a pumpe su u nadležnosti Cesta Federacije, moralo se čekati da se nivo vode smanji, kako bi se pristupilo čišćenju rešetki i slivnika na ovom lokalitetu.

“Ovom prilikom napominjemo, iako se kanali i ostali kanalizacioni objekti redovno održavaju, postojeći kanalizacioni sistem ne može da prihvati ovako veliku količinu oborinskih voda, kao što je to bilo tokom ovog olujnog nevremena. Mnogobrojni poklopci sa šahtova ne iskaču iz razloga začepljenih kanala, nego usljed bujičnih voda, koje preopterete kanale velikim količinama vode, te svojim pritiskom izbacuju poklopce na šahtovima. Ekipe vrijedno rade i dalje na terenu”, poručili su iz ViK-a.

Radio AS