Počela isplata egzistencijalnih boračkih naknada u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je pripremilo naloge za plaćanje mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se od februara 2022. godine obračunavaju centralizirano, uz plaćanje ovog resornog ministarstva direktno prema bankama. 

Isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina počela je u jučer.

U obračun za august je uključeno 3.030 lica, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. 

Iz Ministarstva podsjećaju da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak – zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično, kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanje izmjene je utvrđena rješenjem kojim je pravo priznato.

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan naknadu u cijelosti vratiti.

Također ističu da pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine od 174,03 KM, pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite – porodična i lična invalidnina i drugo.

Isplata prava na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% – dječiji dodatak počela je od ponedjeljka, 05.09.2022.godine. 

Također informišu i kako se pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa počelo isplaćivati u utorak, 06.09.2022. godine.

Naknada za personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica na račune korisnika isplaćuje se od srijede, 07.09.2022. godine.

Iz Ministarstva pozivaju sve korisnike koji utvrde grešku u isplati – netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktivne isplate i drugo da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

Naglašavaju kako se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju.

“Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a podsjećamo da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve ‘boračke’ naknade koje korisnik prima – lična i porodična invalidnina i kantonalno mjesečno primanje i druga”, ističu iz Ministarstva za boračka pitanja KS.

Radio AS