Počela isplata februarskih egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina u KS

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo je jučer nalog za isplatu egzistencijalne naknade za februar 2022. godine, te zavisno od termina transfera sredstava prema bankama i brzine rasknjižavanja u bankama korisnici su ova sredstva na računima imali već od četvrtka, 10. marta 2022. godine.

U obračun za februar je uključeno 3.105 lice, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. Za februar će biti isplaćeno ukupno 654.790 KM – za redovne i retroaktivne isplate, pri čemu će korisnici kojima je pravo priznato za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima, dobiti retroaktivno pripadajući iznos.

Najveći iznos je 275 KM za 55 mjeseci ušešća, a najmanji 60 KM za 12 mjeseci učešća.

Pozivaju korisnike koji utvrde grešku u isplati, kao što su netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktivnog i drugo da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

Iz Ministarstva za boračka pitanja KS podsjećaju da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak – zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično, kako ne bi došlo do neosnovane isplate.

Podsjećaju i da pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.

Ovom prilikom, obavještavaju i korisnike ostalih mjesečnih novčanih naknada (pored prava na egzistencijalnu naknadu za nezaposlene branioce mlađe od 57 godina) utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine da je izmijenjen način isplate mjesečnih kantonalnih naknada koje su do sada plaćane putem općina, kao i da će se od marta (naknade za februar) obračun vršiti centralizirano, pri čemu će Ministarstvo za boračka pitanja KS direktno davati nalog za plaćanje prema bankama, čime će sredstva odmah ići na račune korisnika.

Radi se o pravima:

  • Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa
  • Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak)
  • Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegiĉare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.

Planirano je da se uplate svih naknada vrše u prvom dijelu mjeseca za prethodni mjesec.

Podsjećaju i da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču pravo i na njegovu realizaciju.

Napominju i da je sistem putem kojeg se vrši obračun i isplata mjesečnih naknada uspostavljen od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i koncipiran tako da svaki korisnik može imati samo jedan aktivan račun, zbog čega se sve naknade koje se isplaćuju putem ovog sistema nekom korisniku isplaćuju na isti račun korisnika (npr. lična i porodična invalidnina i kantonalno mjesečno primanje).

Radio AS