Crveni krst u BiH: Prikupljanje novčanih sredstava za pomoć stanovništvu Ukrajine

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH), zajedno sa svojom strukturom, Crvenim križem Federacije BiH, Crvenim krstom RS i Crvenim krstom/križom Brčko distrikta BiH pokrenulo je akciju solidarnosti i prikupljanje novčanih sredstava za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine.

Društvo Crvenog krsta/križa BiH je prije deset dana aktiviralo jedinstveni humanitarni broj 17023 čijim pozivom građani doniraju dvije KM. Sredstva se mogu uplatiti i putem žiro računa DCKBiH broj 140-101-00258863-26, adresa banke: Fra Anđela Zvizdovića 1/A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina – saopćeno je iz Crvenog križa FBiH.

Pozivaju sve institucije države Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH, sve kantone, gradove i opštine, kompanije i javnost da doniraju sredstva na račun Crvenog križa/krsta. Također, pozivaju i druge nevladine i karitativne organizacije da im se pridruže u ovoj zajedničkoj humanoj akciji.

Također, ukoliko određene medicinske ustanove izraze namjeru prikupljanja medicinske pomoći, apeluju da prvo kontaktiraju sjedište Društva Crvenog krsta/križa BiH i nadležna ministarstva zdravstva kako bi se izvršila koordinacija sa ostalim komponentama Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

Sve poduzete aktivnosti su u skladu sa preporukama Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, najveće globalne humanitarne mreže koja trenutno koordinira humanitarnu akciju za ugroženo stanovništvo Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Radio AS